ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Τι περιλαμβάνει η Συντήρηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα

  • Πραγματοποιείται η αλλαγή ανοδίου.
  • Η συμπλήρωση αντιψυκτικού υγρού.
  • Η αντικατάσταση φλάντζας αντίστασης.
  • Ο καθαρισμός βαρελιού (boiler) εσωτερικά.
  • Ο έλεγχος της αντίστασης. 
  • Ο έλεγχος της ασφαλιστικής βαλβίδας κλειστού κυκλώματος, του νερού χρήσης και των μονώσεων.