Ανοιχτά έως 9ΜΜ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ιστοσελίδα https://www.antonakakisclimateam.gr εφεξής αναφερόμενη και ως «Ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «Ιστότοπος», αποτελεί το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Αντωνακάκης Ηλίας Αντωνακάκη Ευτυχία
Ο.Ε.» και Α.Φ.Μ. 998589620, που εφεξής θα αναφέρεται ως «Εταιρεία» και έχει τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:


ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΕ
Ανδριανού 7 & Γεωργίου Παπανδρέου 36
ΤΚ 14341, Νέα Φιλαδέλφεια
Τηλ.: 210 25800500
Email: climateam@yahoo.gr


Η Εταιρεία όπου διαχειρίζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των πελατών της συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) και προς την αντίστοιχη ελληνική νομοθεσία (Ν.2472/1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Με την παρούσα δήλωση περί Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο που η Εταιρεία συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει, κοινοποιεί και προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα, τα οποία παρέχονται κατά τη διάρκεια της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας από τους πελάτες.


Με την επίσκεψη των πελατών στον Ιστότοπο και την οποιαδήποτε χρήση αυτού, όπως ενδεικτικά με την εγγραφή στις Υπηρεσίες του, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και ενιαίο σύνολο με τους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου, σε συνδυασμό με τους οποίους οφείλετε να γνωρίζετε. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είτε εν μέρει είτε συνολικά, παρακαλείσθε όπως παύσετε να επισκέπτεστε τον Ιστότοπο αυτόν ή/και να κάνετε οποιαδήποτε χρήση αυτού ή των Υπηρεσιών του. Χρήση της πλατφόρμας και των υπηρεσιών της Εταιρείας μπορούν να κάνουν μόνοι ενήλικες άνω των 18 ετών.


1. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων


Η Εταιρεία συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία προορίζονται για συγκεκριμένο σκοπό και λαμβάνονται με τη συναίνεση του πελάτη, καθώς αυτός επιλέγει εκούσια και με ενεργητική του πράξη, να κοινοποιήσει στην Εταιρεία πληροφορίες, μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η συγκατάθεση του πελάτη, όπου απαιτείται, αποτελεί νόμιμη βάση επεξεργασίας. Επιπλέον, νόμιμη βάση αποτελούν οι
υποχρεώσεις της Εταιρείας που πηγάζουν από το νόμο, όπως για παράδειγμα η τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο.


Ακολουθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει η Εταιρεία απο τον επισκέπτη που προχωρεί στη διαδικασία της παραγγελίας:


Α. Δεδομένα που παρέχονται κατά τη διαδικασία παραγγελίας, χωρίς να είναι απαραίτητη η εγγραφή και η δημιουργία λογαριασμού, στο ηλεκτρονικό κατάστημα:
• Απαραίτητα δεδομένα: όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας.


Β. Δεδομένα που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ηλεκτρονικού καταστήματος εκτός των ανωτέρω, σε περίπτωση εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού:
• Απαραίτητο πεδίο διασφάλισης του χρήστη: password.


Γ. Για την αποστολή της παραγγελίας: διεύθυνση αποστολής προϊόντων.


Δ. Σε περίπτωση συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας της εταιρείας:
• Ονοματεπώνυμο, Θέμα μηνύματος, ηλεκτρονική διεύθυνση, μήνυμα.


Ε. Δεδομένα που λαμβάνονται είτε από τις συναλλαγές είτε από την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων:
• Πληροφορίες συναλλαγών
• Παρατηρήσεις ή σημειώσεις
• Προϊόντα που προστίθενται στο καλάθι (Wishlist) ή αφαιρέθηκαν από αυτό, προτιμήσεις αγορών για προσωποποιημένη πληροφόρηση.
Ολοκληρώνοντας την διαδικασία παραγγελίας δηλώνετε παράλληλα ότι συμφωνείτε και με τους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου.


ΣΤ. Δεδομένα που παρέχονται από τον πελάτη κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του με την εταιρεία για τη χρήση των υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών, ηλιακών θερμοσίφωνων και αφυγραντήρων:
• Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση.


Επιπλέον, η Εταιρεία δύναται να τηρεί αρχείο των γραπτών επιστολών, emails ή άλλων μηνυμάτων και γενικά οποιονδήποτε γραπτών επικοινωνιών έχει ανταλλάξει ο πελάτης για οποιονδήποτε λόγο.


2. Υποχρεώσεις Πελάτη κατά την παροχή των Προσωπικών Δεδομένων


Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου έχει την υποχρέωση να δηλώνει τα πραγματικά, ακριβή και πλήρη στοιχεία, τα οποία του ζητούνται από τον Ιστότοπο είτε κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού είτε κατά την παραγγελία προϊόντος, είτε τηλεφωνικώς αλλά και σε οποιαδήποτε περίπτωση ζητηθούν προσωπικά δεδομένα. Επιπλέον, ο πελάτης οφείλει να ενημερώνει την Εταιρεία για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά του στοιχεία, προκειμένου να παραμένουν επικαιροποιημένα και ακριβή. Αν διαπιστωθεί από την Εταιρεία ότι ο πελάτης δεν τηρεί τις παραπάνω υποχρεώσεις ή αν η Εταιρεία έχει βάσιμες υποψίες ότι οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν είναι ψευδείς ή ελλιπείς ή με οποιονδήποτε τρόπο έρχονται σε αντίθεση με το νόμο ή με τους Όρους Χρήσης ή την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτησή του πελάτη για εγγραφή ή να αναστείλει ή να τερματίσει αμέσως το λογαριασμό χωρίς προειδοποίηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έχει ο πελάτης κανένα δικαίωμα για οποιαδήποτε αποζημίωση εξαιτίας της απόρριψης της αίτησής, ή της αναστολής και τερματισμού λειτουργίας του λογαριασμού.


3. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων


Τα δεδομένα που λαμβάνονται κατά τη διαδικασία χρήσης της ιστοσελίδας από τον χρήστη, η Εταιρεία τα επεξεργάζεται προκειμένου να εξασφαλισθεί η βέλτιστη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και συγκεκριμένα να επιτευχθεί η επιλογή και η αγορά των προϊόντων της εταιρείας αλλά και η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.


Συγκεκριμένα, η Εταιρεία χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται από τον πελάτη κατά την εγγραφή προκειμένου να δημιουργηθεί ο προσωπικός λογαριασμός του πελάτη και να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας.


Σχετικά με τις παραγγελίες των προϊόντων, η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα προκειμένου είτε να διαχειριστεί είτε να διεκπεραιώσει τη συναλλαγή, καθώς και για την επικοινωνία και ενημέρωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, την εξέλιξη της παραγγελίας, την εκτέλεση της παραγγελίας, την αποστολή των προϊόντων, την παροχή υπηρεσιών, τη διαχείριση των οφειλών προς την Εταιρεία, την πραγματοποίηση επιστροφών την παροχή εγγυήσεων και γενικά των διαδικασιών του κύκλου της συναλλαγής. Γίνεται μνεία ότι προκειμένου να παραδοθούν τα προϊόντα στον πελάτη, ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν τα στοιχεία παραγγελίας σε τρίτους.


Για την επαλήθευση των προσωπικών στοιχείων των πελατών, για τη διευκόλυνση οργάνωσης ραντεβού, για την εξέλιξη της παραγγελίας και γενικότερα για την καλύτερη εξυπηρέτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός του τηλεφώνου του πελάτη. Παράλληλα, το email που παρέχετε χρησιμοποιείτε, προκειμένου να αποσταλούν οι απαραίτητες ενημερώσεις και ειδοποιήσεις σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας. Η αποστολή email τέτοιου περιεχομένου είναι απόλυτα συνυφασμένη με την λειτουργία του Ιστοτόπου και την παροχή των υπηρεσιών. Επομένως, o μόνος τρόπος για να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους email, είναι να ζητήσετε την οριστική απενεργοποίηση του λογαριασμού.


Με τη συγκατάθεση του πελάτη μπορεί να χρησιμοποιούνται προσωπικά του δεδομένα προκειμένου να ενημερώνεται μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα νέα προϊόντα και πιθανές προσφορές της εταιρείας (newsletter), ανάλογα με τις προτιμήσεις του. Αντίστοιχα με την ανάκληση της συγκατάθεσης, παρέχεται δυνατότητα απεγγραφής από το newsletter.


4. Κοινοποίηση Δεδομένων σε τρίτους


Σε δεδομένα του πελάτη έχει πρόσβαση το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, προκειμένου να παρέχονται στο βέλτιστο βαθμό οι υπηρεσίας προς τους πελάτες. Οι συνεργαζόμενες με την Εταιρεία επιχειρήσεις μπορεί επίσης να επεξεργάζονται δεδομένα ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας και σύμφωνα με τις εντολές της.


Οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία προκειμένου να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους δεδομένα των πελατών χωρίς την άδεια της Εταιρείας, να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.


Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν γνωστοποιεί ή πωλεί τα Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ.


Η Εταιρεία μπορεί να μοιραστεί ή να γνωστοποιήσει όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων της και στις καταχωρίσεις του διακομιστή του εάν αυτό απαιτηθεί από το νόμο, τις δικαστικές η αστυνομικές αρχές ή τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ή/και προκειμένου να ανταποκριθεί σε κλήσεις μαρτύρων, δικαστικές αποφάσεις ή άλλες νομικές διαδικασίες. Επίσης, για να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα ή ένσταση, να αμυνθεί κατά τυχόν αξιώσεων, για να ερευνήσει, να εμποδίσει ή να προβεί σε δικαστικές ενέργειες σε σχέση με παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες που υποψιάζεται ότι είναι παράνομες, για να προστατεύσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα, την περιουσία, ή την ασφάλειά της Εταιρείας και των χρηστών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που προβλέπεται από τον νόμο.


Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μοιράζεται, πωλεί ή εκχωρεί τα Προσωπικά δεδομένα των πελατών σε περίπτωση συγχώνευσης, μεταβίβασης ουσιωδών στοιχείων του ενεργητικού, αλλαγής του ελέγχου, αναδιοργάνωσης ή λύσης της Εταιρείας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει και σύμφωνα με το νόμο.

 

5. Διατήρηση Δεδομένων


Η Εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα όσο χρειάζεται για να εκπληρώσει τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική, εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.


Δεδομένα μπορεί να διατηρούνται για όσο διάστημα διατηρεί ο πελάτης λογαριασμό στην Εταιρεία. Ο λογαριασμός του πελάτη παραμένει ενεργός για διάστημα τριών (3) χρόνων. Με το πέρας του συγκεκριμένου διαστήματος, κατά το οποίο ο λογαριασμός είναι ανενεργός, ο πελάτης ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικείμενη διαγραφή του λογαριασμού του. Σε περίπτωση που δε συμφωνεί με τη διαγραφή θα έχει την επιλογή ανάκλησης της συγκεκριμένης επιλογής.


Τα δεδομένα που λαμβάνονται για την παροχή υπηρεσιών διατηρούνται για διάστημα πέντε χρόνων ή για όσο διάστημα ορίζει ο εκάστοτε νόμος.


Επιπλέον, τα στοιχεία που αφορούν τις συναλλαγές με την Εταιρεία, διατηρούνται για όσο διάστημα ορίζει ο νόμος. Εάν η παραγγελία κάποιου προϊόντος περιλαμβάνει εγγύηση, τα σχετικά προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος της περιόδου εγγύησης. Η δήλωση συγκατάθεσης για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο αποστέλλεται το newsletter από την Εταιρεία και μέχρι την απεγγραφή του πελάτη από αυτό.


Τα δεδομένα τα οποία αποθηκεύονται από την Εταιρεία αποθηκεύονται σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ελλάδα. Μετά το πέρας της περιόδου διατήρησης των δεδομένων η Εταιρεία προχωρεί στην οριστική διαγραφή των δεδομένων αυτών.


Αν για οποιονδήποτε λόγο ο πελάτης επιθυμεί να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του, μπορεί να ενημερώσει την Εταιρεία σχετικά με αυτή του την επιθυμία, αποστέλλοντας ένα ενημερωτικό e-mail. Τα στοιχεία επικοινωνίας διαφαίνονται στα τέλος της παρούσας πολιτικής.


6. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους


Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα μπορεί να εμπεριέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από τον παρόντα Ιστότοπο. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν ελέγχει τους συγκεκριμένους συνδέσμους, οι οποίοι δεν λειτουργούν υπό την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πολιτικές, τους όρους συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύουν σε άλλους δικτυακούς τόπους, στους οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει υπό μορφή συνδέσμων. Γι’ αυτό και συνιστάται ο επισκέπτης να εξετάζει τις δηλώσεις απορρήτου τρίτων ιστοσελίδων, ώστε να είναι ενήμερος για τις διαδικασίες που εφαρμόζουν σχετικά με την συλλογή, χρήση, και την γνωστοποίηση των προσωπικών και μη πληροφοριών.

7. Ασφάλεια Δεδομένων


Η Εταιρεία δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη. Γι’ αυτό και η Εταιρεία έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία στο χώρο αποθήκευσής τους. Χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση όταν μεταδίδονται προσωπικά δεδομένα, ενώ συστήματα ανίχνευσης εισβολών και τείχη προστασίας (firewalls) εμποδίζουν πρόσωπα χωρίς εξουσιοδότηση να αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες των πελατών.


Επιπλέον, ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κατάλληλα πρωτόκολλα (ενδεικτικά (SSL /TLS), προκειμένου να διασφαλίζονται οι online εμπορικές συναλλαγές. Έτσι, κρυπτογραφούνται τα δεδομένα που παρέχει ο πελάτης, συμπεριλαμβανομένου των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσης του, έτσι ώστε να παρέχεται ασφάλεια κατά τη μεταφορά τους μέσω του διαδικτύου. Η κρυπτογράφηση ισχύει και για την περίπτωση που εισέρχεται ο χρήστης στον λογαριασμό του τοποθετώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.


Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να υποστεί ο πελάτης από την άνευ αδείας πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των πελατών από τρίτα μέρη ή την ακούσια γνωστοποίηση τέτοιων πληροφοριών κατά την διαμετακόμιση. Επίσης, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειές της για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος θα είναι απόλυτα επιτυχείς.


Επισημαίνεται ότι ο επισκέπτης είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τους κινδύνους κατά την χρήση του Ιστοτόπου και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματός του, των κωδικών του και προσωπικών του λογαριασμών.


8. Πολιτική των Cookies


Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή όταν ένας πελάτης επισκέπτεται τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές του πελάτη και τις προτιμήσεις του (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγει τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο.


Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies για το ηλεκτρονικό της κατάστημα. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται Cookies, τα οποία είναι χρήσιμα και απαραίτητα για τη ορθή λειτουργικότητα του ιστοτόπου και μετατρέπουν την περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα ασφαλή, χωρίς να λαμβάνουν ατομικά στοιχεία. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται Cookies, τα οποία αφορούν στοιχεία επισκεψιμότητας, όπως για παράδειγμα διάρκεια περιήγησης, χρόνος
επίσκεψης, Διεύθυνση IP, χώρα, αγαπημένα προϊόντα (περιεχόμενο Wishlist), τεχνολογίες της συσκευής του επισκέπτη, όπως ενδεικτικά λειτουργικό σύστημα, πρόγραμμα περιήγησης (λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση), περιεχόμενα καλαθιού, αναγνωριστικά επισκέπτη και καλαθιού, session επίσκεψης.


Με την εισαγωγή του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνεται αυτόματα για την ύπαρξη των cookies, τα οποία μπορεί να αποδεχτεί ως έχουν, γεγονός το οποίο αποτελεί και ρητή συγκατάθεσή του. Μπορεί ο χρήστης να προχωρήσει σε ρυθμίσεις των cookies και να διαγράψει όσα επιθυμεί. Τα cookies μπορούν να ελεγχθούν από τον χρήστη και να προσαρμοστούν με βάση την προσωπική του επιθυμία. Ωστόσο, αν επιλέξετε να μην λαμβάνετε αρχεία cookies από τον Ιστότοπο, υπάρχει πιθανότητα να μην είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση σε κάποια από τα εργαλεία που προσφέρονται, παρόλο που δεν συσχετίζονται οι πληροφορίες αυτές με τα προσωπικά δεδομένα των πελατών.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org.


9. Δικαιώματα χρηστών


Οι πελάτες έχουν τα εξής δικαιώματα:


• να ενημερώνονται σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
• να αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν,
• να ζητάνε τη διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
• να υποβάλλουν αίτημα για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη,
• να εναντιώνονται στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή,
• να υποβάλλουν αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

 

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο


Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, καθώς και το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.


11. Ισχύς Πολιτικής


Η παρούσα πολιτική αναθεωρήθηκε τελευταία στις 25 Φεβρουαρίου 2021 και μπορεί να τύχει επικαιροποίησης οποιαδήποτε στιγμή χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση στον Ιστότοπο είναι αναρτημένη η πολιτική και ο χρήστης οφείλει να συντρέχει σε αυτή κάθε φορά που κάνει χρήση της ιστοσελίδας, ενώ αυτομάτως συναινεί για να προχωρήσει στην χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.


12. Επικοινωνία με την Εταιρεία


Για να ασκήσετε τα δικαιώματα μπορείτε να υποβάλλεται σχετικό αίτημα στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας:


ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΕ
Υπόψη αρμόδιου για θέματα GDPR

Ανδριανού 7 & Γεωργίου Παπανδρέου 36
ΤΚ 14341, Νέα Φιλαδέλφεια
Email: climateam@yahoo.gr

Καλάθι Αγορών
Σύνδεση

Δεν έχετε ακόμη λογαριασμό;

Μενού
0 Αγαπημένα
0 Σύγκριση
0 προϊόντα Καλάθι